Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch Cử tạ Thanh thiếu niên Quốc gia năm 2022

  Nơi tổ chức: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội
  Thời gian: 23/03/2022 đến 30/3/2022
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 28
  Số đội tham gia: 23; Số vận động viên: 196
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 2 5 4 11 7 2 2 11         9 7 6 22 1
2 Lâm Đồng 4 1   5 1 1 1 3         5 2 1 8 2
3 TP. Hồ Chí Minh 1     1   2 4 6         1 2 4 7 3
4 Bắc Ninh 3 2   5 1     1         4 2   6 4
5 Nghệ An 2   1 3   1 1 2         2 1 2 5 5
6 Thanh Hóa           2 3 5           2 3 5 5
7 Đà Nẵng 1 1 2 4                 1 1 2 4 7
8 Hải Phòng     1 1 2     2         2   1 3 8
9 Đồng Nai         1 2   3         1 2   3 8
10 Khánh Hòa   2   2   1   1           3   3 8
11 Bạc Liêu   1 1 2     1 1           1 2 3 8
12 Yên Bái 1     1     1 1         1   1 2 12
13 Thái Nguyên         1   1 2         1   1 2 12
14 Quảng Trị   1 1 2                   1 1 2 12
15 Hải Dương     2 2                     2 2 12
16 Kiên Giang           1   1           1   1 16
17 Hậu Giang           1   1           1   1 16
18 Lạng Sơn           1   1           1   1 16
19 Hòa Bình     1 1                     1 1 16
20 Quảng Ninh     1 1                     1 1 16
  Cộng 14 13 14 41 13 14 14 41         27 27 28 82
Không có dữ liệu kỷ lục