Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giai vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2023

  Nơi tổ chức: Bến Tre
  Thời gian: 17/06/2023 đến 21/06/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 128
  Số đội tham gia: 61; Số vận động viên: 649
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 3 2 5 10 2 2   4 1 2 1 4 6 6 6 18 1
2 Tp Hồ Chí Minh 3 5 1 9 1 2 2 5     1 1 4 7 4 15 2
3 Công an Nhân dân 4   1 5 3 1 1 5 1 1   2 8 2 2 12 3
4 Hà Tĩnh 3 1 2 6   1 2 3 3     3 6 2 4 12 3
5 Cần Thơ   1 2 3 3 2 3 8         3 3 5 11 5
6 Nam Định 2 1   3 3 4   7         5 5   10 6
7 Quảng Bình 1 3   4 3 1   4   1 1 2 4 5 1 10 6
8 Hà Nam   2   2 3 4 1 8         3 6 1 10 6
9 Vĩnh Long 1 1 2 4 1 3 2 6         2 4 4 10 6
10 Quân đội 2   3 5   3 1 4   1   1 2 4 4 10 6
11 Hải Dương 1 1 1 3 2 1   3 1     1 4 2 1 7 11
12 Đà Nẵng 3 1   4 1 1 1 3         4 2 1 7 11
13 Thái Bình 4     4   1 2 3         4 1 2 7 11
14 Khánh Hòa 2 1 1 4 1   1 2   1   1 3 2 2 7 11
15 Long An   1 3 4 2   1 3         2 1 4 7 11
16 Ninh Bình   2 4 6     1 1           2 5 7 11
17 Bạc Liêu 4 1   5     1 1         4 1 1 6 17
18 Nghệ An   1   1 3 1 1 5         3 2 1 6 17
19 Hải Phòng         2 1   3     2 2 2 1 2 5 19
20 Thanh Hóa         2   3 5         2   3 5 19
21 Kiên Giang   3   3     2 2           3 2 5 19
22 Lạng Sơn   1   1 3     3         3 1   4 22
23 Trà Vinh 1 2   3     1 1         1 2 1 4 22
24 Quảng Trị 1 2   3     1 1         1 2 1 4 22
25 Ninh Thuận   2   2   2   2           4   4 22
26 Hòa Bình   1 2 3     1 1           1 3 4 22
27 Thừa Thiên Huế           1 3 4           1 3 4 22
28 Đắk Lắk     1 1   1 2 3           1 3 4 22
29 Phú Thọ   1   1 2     2         2 1   3 29
30 Sơn La 1     1 1 1   2         2 1   3 29
31 Yên Bái         1 2   3         1 2   3 29
32 Quảng Ninh 1 1   2     1 1         1 1 1 3 29
33 Đồng Nai           2   2     1 1   2 1 3 29
34 Bình Dương 1     1   1   1         1 1   2 34
35 Bắc Giang 1   1 2                 1   1 2 34
36 Tiền Giang     1 1 1     1         1   1 2 34
37 Bình Định   1   1   1   1           2   2 34
38 Bà Rịa - Vũng Tàu   1 1 2                   1 1 2 34
39 Đồng Tháp     1 1   1   1           1 1 2 34
40 Quảng Nam   1   1     1 1           1 1 2 34
41 Điện Biên             2 2             2 2 34
42 Cà Mau     2 2                     2 2 34
43 Thái Nguyên 1     1                 1     1 43
44 Bắc Kạn           1   1           1   1 43
45 Bình Phước     1 1                     1 1 43
46 Bến Tre     1 1                     1 1 43
  Cộng 40 40 36 116 40 41 37 118 6 6 6 18 86 87 79 252
Không có dữ liệu kỷ lục