Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2023

  Nơi tổ chức: Đà Nẵng
  Thời gian: 11/07/2023 đến 14/07/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 62
  Số đội tham gia: 19; Số vận động viên: 185
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 4 2 2 8 11 3 4 18   1   1 15 6 6 27 1
2 Đà Nẵng 4 2 5 11 1 7 5 13         5 9 10 24 2
3 Tp Hồ Chí Minh 5 5 6 16   1 2 3     2 2 5 6 10 21 3
4 Trung tâm TDTT QP5   9 5 14 2 2 2 6   1   1 2 12 7 21 3
5 Thanh Hóa 1 3 1 5 4 2 2 8 1     1 6 5 3 14 5
6 Đồng Nai 6 3 1 10   1 1 2 1     1 7 4 2 13 6
7 Hải Dương   1   1 3 3 4 10         3 4 4 11 7
8 Nghệ An 2 1 2 5   3 1 4         2 4 3 9 8
9 Quảng Bình 5 3   8                 5 3   8 9
10 Quảng Ninh         3 2 3 8         3 2 3 8 9
11 Hải Phòng   2 3 5   1 1 2           3 4 7 11
12 Phú Thọ 3   1 4   1   1         3 1 1 5 12
13 Nam Định     1 1 1 3   4         1 3 1 5 12
14 Công an Nhân dân         1 2 1 4         1 2 1 4 14
15 Thái Bình         2   1 3         2   1 3 15
16 Hà Nam     2 2 1     1         1   2 3 15
17 Long An             1 1             1 1 17
  Cộng 30 31 29 90 29 31 28 88 2 2 2 6 61 64 59 184
Không có dữ liệu kỷ lục