Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch các lứa tuổi súng hơi thanh thiếu niên quốc gia năm 2023

  Nơi tổ chức: Bắc Ninh
  Thời gian: 20/05/2023 đến 30/05/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 44
  Số đội tham gia: 12; Số vận động viên: 198
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Tp Hồ Chí Minh 5 4 3 12 5 4 2 11 1 2 3 6 11 10 8 29 1
2 Quân đội 4 5 1 10 2 3 2 7 1 1 1 3 7 9 4 20 2
3 Hà Nội 4 2 3 9 3 1 5 9   1   1 7 4 8 19 3
4 Quảng Ninh 3 1 3 7 3 3 2 8     2 2 6 4 7 17 4
5 Hải Dương   3 2 5 1 1   2     1 1 1 4 3 8 5
6 Vĩnh Phúc 1 1   2 1 2 1 4 1     1 3 3 1 7 6
7 Công an Nhân dân 1 1 2 4   1 1 2     1 1 1 2 4 7 6
8 Hải Phòng 1 2 1 4                 1 2 1 4 8
9 Đắk Lắk         1 1 2 4         1 1 2 4 8
10 Quảng Nam         1     1         1     1 10
  Cộng 19 19 15 53 17 16 15 48 3 4 8 15 39 39 38 116
Không có dữ liệu kỷ lục