Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia năm 2023

  Nơi tổ chức: Đà Nẵng
  Thời gian: 05/07/2023 đến 15/07/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 47
  Số đội tham gia: 11; Số vận động viên: 170
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Quân đội 11 8 6 25 8 10 3 21     1 1 19 18 10 47 1
2 Hà Nội 2 7 3 12 5 6 1 12 1     1 8 13 4 25 2
3 TP. Hồ Chí Minh 3 3 5 11 8 1 1 10         11 4 6 21 3
4 Công an Nhân dân 4 3 2 9 1 1 5 7   1   1 5 5 7 17 4
5 Vĩnh Phúc 1   4 5     3 3         1   7 8 5
6 Hải Dương   4 2 6     1 1           4 3 7 6
7 Hải Phòng 1 1 1 3     3 3         1 1 4 6 7
8 Đắk Lắk 3     3 1 1   2         4 1   5 8
9 Quảng Ninh 1   3 4             1 1 1   4 5 8
10 Đồng Nai           3 1 4           3 1 4 10
11 Quảng Nam             4 4             4 4 10
  Cộng 26 26 26 78 23 22 22 67 1 1 2 4 50 49 50 149
Không có dữ liệu kỷ lục