Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch bắn súng các đội mạnh quốc gia năm 2023

  Nơi tổ chức: Tp Hồ Chí Minh
  Thời gian: 01/08/2023 đến 10/08/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 54
  Số đội tham gia: 15; Số vận động viên: 181
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Quân đội 7 7 6 20 2 8 1 11   1 1 2 9 16 8 33 1
2 Hà Nội 6 3 4 13 7 2 4 13         13 5 8 26 2
3 Tp Hồ Chí Minh 4 4 3 11 2     2 1     1 7 4 3 14 3
4 Hải Phòng 3 2 3 8     1 1         3 2 4 9 4
5 Hải Dương   2   2 1 4 1 6         1 6 1 8 5
6 Công an Nhân dân   2 1 3 2   2 4         2 2 3 7 6
7 Thanh Hóa   1 2 3     1 1           1 3 4 7
8 Vĩnh Phúc 1     1     1 1     1 1 1   2 3 8
9 Đắk Lắk     1 1     1 1             2 2 9
10 Quảng Nam             1 1             1 1 10
  Cộng 21 21 20 62 14 14 13 41 1 1 2 4 36 36 35 107
Không có dữ liệu kỷ lục