Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU MÂY QUỐC GIA NĂM 2024

  Nơi tổ chức: Bắc Giang
  Thời gian: 15/04/2024 đến 23/04/2024
  Số môn thể thao: ; Số nội dung thi:
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 3 3   6 2 2   4 1     1 6 5   11 1
2 Sóc Trăng 1 1 2 4 1 1 4 6         2 2 6 10 2
3 Đồng Nai 1   3 4     1 1   1   1 1 1 4 6 3
4 Nghệ An         1 2 1 4     1 1 1 2 2 5 4
5 Vĩnh Long 1 2 1 4                 1 2 1 4 5
6 Tp Hồ Chí Minh     3 3     1 1             4 4 5
7 Công an Nhân dân         2   1 3         2   1 3 7
8 Thanh Hóa             1 1     1 1     2 2 8
9 Yên Bái     1 1     1 1             2 2 8
10 Bắc Giang           1   1           1   1 10
11 Đồng Tháp             1 1             1 1 10
12 Thừa Thiên Huế     1 1                     1 1 10
  Cộng 6 6 11 23 6 6 11 23 1 1 2 4 13 13 24 50
Không có dữ liệu kỷ lục