Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch Điền kinh quốc gia các nội dung Tiếp sức 2023

  Nơi tổ chức: Đà Nẵng
  Thời gian: 12/08/2023 đến 15/08/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 12
  Số đội tham gia: 19; Số vận động viên: 171
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 1 2   3 3   1 4 2   2 4 6 2 3 11 1
2 Quân đội 1     1 1 1   2 1     1 3 1   4 2
3 Thái Bình     1 1   1   1 1 1   2 1 2 1 4 2
4 Hà Tĩnh 1     1           1 2 3 1 1 2 4 2
5 Tp Hồ Chí Minh   1 1 2   1   1   1   1   3 1 4 2
6 Công an Nhân dân 1   1 2                 1   1 2 6
7 Thanh Hóa             1 1   1   1   1 1 2 6
8 Nghệ An           1 1 2           1 1 2 6
9 Đồng Nai   1   1                   1   1 9
10 Bình Định             1 1             1 1 9
  Cộng 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 12 12 12 11 35
Không có dữ liệu kỷ lục