Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải bóng chuyền trẻ cúp CLB năm 2023

  Nơi tổ chức: Ninh Bình
  Thời gian: 30/07/2023 đến 12/08/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 29
  Số đội tham gia: 19; Số vận động viên: 246
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Thể Công Tân Cảng 1     1                 1     1 1
2 VTV - Bình Điền Long An         1     1         1     1 1
3 Hà Nội   1   1                   1   1 1
4 BTL Thông tin           1   1           1   1 1
5 Vietinbank             1 1             1 1 1
6 Biên Phòng     1 1                     1 1 1
  Cộng 1 1 1 3 1 1 1 3         2 2 2 6
Không có dữ liệu kỷ lục