Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Lặn vô địch quốc gia (Bể 25m) năm 2024

  Nơi tổ chức: Thừa Thiên Huế
  Thời gian: 30/03/2024 đến 02/04/2024
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 26
  Số đội tham gia: 14; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội     3 3 2 7 2 11 1     1 3 7 5 15 1
2 Tp Hồ Chí Minh 7 3 2 12                 7 3 2 12 2
3 Hải Dương         6 2 1 9     1 1 6 2 2 10 3
4 Đồng Nai 4 2 2 8   1   1 1     1 5 3 2 10 3
5 Đà Nẵng     2 2 2 1 3 6   1   1 2 2 5 9 5
6 Nghệ An 1 3 1 5     2 2         1 3 3 7 6
7 Quân đội   3   3           1 1 2   4 1 5 7
8 Hải Phòng   1 1 2     2 2           1 3 4 8
9 Quảng Ninh           1 3 4           1 3 4 8
10 Thái Bình         2     2         2     2 10
11 Quảng Bình     1 1                     1 1 11
  Cộng 12 12 12 36 12 12 13 37 2 2 2 6 26 26 27 79
Môn Nội dung Họ và tên Đoàn Kỷ lục Kết quả KL cũ
Lặn Men 4x100 SC Meter VHCV Relay Luu Nguyen Duc Tam Tp Hồ Chí Minh Kỷ lục quốc gia 2:27.42   2:28.00  
Women 4x200 SC Meter VHCV Relay Nguyen Hoai Thuong Đà Nẵng Kỷ lục quốc gia 6:19.08   6:24.76  
Women 4x200 SC Meter VHCV Relay Nguyen Thi Hang Đà Nẵng Kỷ lục quốc gia 6:19.08   6:24.76  
Women 4x200 SC Meter VHCV Relay Nguyen Nhat Le Nguyen Đà Nẵng Kỷ lục quốc gia 6:19.08   6:24.76  
Women 4x200 SC Meter VHCV Relay Nguyen Thi Lan Vy Đà Nẵng Kỷ lục quốc gia 6:19.08   6:24.76  
Men 4x100 SC Meter VHCV Relay Do Dinh Toan Tp Hồ Chí Minh Kỷ lục quốc gia 2:27.42   2:28.00  
Men 4x100 SC Meter VHCV Relay Pham Le Minh Phuc Tp Hồ Chí Minh Kỷ lục quốc gia 2:27.42   2:28.00  
Men 4x100 SC Meter VHCV Relay Nguyen Thanh Loc Tp Hồ Chí Minh Kỷ lục quốc gia 2:27.42   2:28.00