Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Bóng chuyền cup Hoa Lưu - Bình Điền 2024

  Nơi tổ chức: Ninh Bình
  Thời gian: 27/02/2024 đến 03/03/2024
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 16
  Số đội tham gia: 10; Số vận động viên: 167
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Ninh Bình Lienvietpostbank   1   1 1     1         1 1   2 1
2 Biên Phòng 1     1                 1     1 2
3 VTV - Bình Điền Long An           1   1           1   1 2
4 Thể Công Tân Cảng     1 1                     1 1 2
5 BC Thông tin - Trường Tươi Bình Phước             1 1             1 1 2
  Cộng 1 1 1 3 1 1 1 3         2 2 2 6
Không có dữ liệu kỷ lục