Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch Cờ vây quốc gia năm 2024

  Nơi tổ chức: TP Hồ Chí Minh
  Thời gian: 07/05/2024 đến 13/05/2024
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 12
  Số đội tham gia: 5; Số vận động viên: 92
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 TP. Hồ Chí Minh 2 4 1 7 4 5 3 12         6 9 4 19 1
2 Đà Nẵng 1 2 3 6 2 1 3 6         3 3 6 12 2
3 Bắc Giang 2   1 3                 2   1 3 3
4 Hải Phòng 1     1                 1     1 4
5 Kiên Giang     1 1                     1 1 4
  Cộng 6 6 6 18 6 6 6 18         12 12 12 36
Không có dữ liệu kỷ lục