Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch bắn súng các đội mạnh quốc gia năm 2024

  Nơi tổ chức: Đà Nẵng
  Thời gian: 15/05/2024 đến 25/05/2024
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 59
  Số đội tham gia: 13; Số vận động viên: 207
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Quân đội 6 5 5 16 5 7 4 16 1 2   3 12 14 9 35 1
2 Hà Nội 3 8 6 17 4 5 3 12 2   1 3 9 13 10 32 2
3 Tp Hồ Chí Minh 7 3 1 11 1 1 2 4   1 1 2 8 5 4 17 3
4 Công an Nhân dân 2 1 3 6 4   2 6     1 1 6 1 6 13 4
5 Hải Phòng 1 4 3 8                 1 4 3 8 5
6 Hải Dương 2 2 3 7                 2 2 3 7 6
7 Thanh Hóa     1 1     2 2             3 3 7
8 Đắk Lắk             2 2             2 2 8
9 Vĩnh Phúc                     1 1     1 1 9
  Cộng 21 23 22 66 14 13 15 42 3 3 4 10 38 39 41 118
Không có dữ liệu kỷ lục