Menu

Thư viện ảnh

Video - Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid94121van-dong-than-the-trong-mua-dich-covid-19-e1586408103443 (1).jpg

Bài số 8: Bài tập phòng chống mệt mỏi toàn thân

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93932images (5).jpg

Bài tập nâng cao sức khỏe mùa dịch Covid 19 (Dành cho khối Trung học)

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93931images (3).jpg

Bài tập Yoga cho lá phổi khỏe mạnh, ngăn ngừa VIÊM PHỔI trong dịch Covid-19 | 15...

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93930images (1).jpg

Bài tập thể dục tăng sức đề kháng nâng cao sức khoẻ phòng COVID 19

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93929bai-tap-gym-tai-nha-cho-nam-lunge.jpg

4 bài tập tăng sức đề kháng tại nhà hiệu quả nhất

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93908chỉ mục.jpg

Bài tập thể dục dành cho học sinh trung học cơ sở

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93907phong-trao-truot-patin-hien-nay.jpg

Môn trượt học - Khóa cơ bản - Cấp độ 1

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93906tải xuống (3).jpg

BÀI TẬP THỂ DỤC DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93905tải xuống (2).jpg

Học nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93904871265018442332693835873750089886355423232n-15822803917131908342020.jpg

'Khỏe để chống virus corona' với bài tập phát triển chiều cao

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93903theduc9.jpg

Phương pháp thở đặc biệt giúp phòng chống Covid-19 | Bác sĩ Calvin Q. Trịnh -...

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93902tải xuống (1).jpg

Phòng Dịch Corona - Thể Dục Aerobic - Bé Khai Xuân - Nhạc Thiếu Nhi Sôi Động

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid93901tải xuống.jpg

Tập luyện thể dục tại nhà trong mùa cách ly phòng ngừa bệnh Covid-19

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/741/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Xu hướng và phát triển

Phú Yên: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ//TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, Thể thao đến năm 2020

20 Tháng Sáu 2014

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những khuyết điểm hạn chế và những nguyên nhân của các khuyết điểm hạn chế trong công tác phát triển Thể dục, Thể thao trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chương trình số 13-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết số 08-NQ/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, Thể thao đến năm 2020 và tiến hành Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện.

[EasyDNNnews:IfMediaType:EmbedMedia] [EasyDNNnews:MainMedia] [EasyDNNnews:EndIfMediaType]

Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tổ chức thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 13/CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi vào cuộc sống.

 

 Phú Yên: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ//TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, Thể thao đến năm 2020

 

Tùy theo đặc điểm của từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức thảo luận chuyên đề về quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác thể dục, thể thao của tỉnh, của địa phương, ngành mình, đơn vị mình góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.  

Nội dung của Chương trình hành động của Tỉnh uỷ tập trung vào 4 mục tiêu với các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đến năm 2015 - 2020.

Về mục tiêu:

 1. Tập trung xây dựng và phát triển nền TDTT tỉnh nhà để nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tăng tuổi thọ của người dân.

 2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động TDTT quần chúng, TDTT giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 có 80% và đến năm 2020 có 100% số xã, phường, thị trấn có sân sân tập luyện thể thao (sân vận động cấp xã). Đến năm 2020, 100% huyện, thị xã, thành phố có trung tâm TDTT và xây dựng sân vận động, nhà thi đấu đa năng. Triển khai xây dựng Khu liên hợp TDTT tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 bằng nhiều nguồn vốn (nhà nước, doanh nghiệp).   

 3. Đẩy mạnh công tác GDTC và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh, thiếu niên.    

 4. Phấn đấu đến năm 2020, có 100% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có sân bãi tập luyện TDTT; trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng ngang tầm quốc gia; bảo đảm một số điều kiện để đăng cai tổ chức các giải thi đấu khu vực và toàn quốc.

Các chỉ tiêu cụ thể:

1. Về thể dục, thể thao quần chúng:     

  - Đến năm 2015 số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 27% dân số và đến năm 2020 đạt 30% dân số.    

 - Đến năm 2015  số gia đình tập luyện TDTT  đạt tỷ lệ 22% số hộ và đến năm 2020 đạt 24% số hộ.

2. Về Thể dục, thể thao trường học:       

- Số các trường học đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 85% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020. Phấn đấu 85% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2015 và 95% vào năm 2020.

- - Đến năm 2015: 100% số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa.

- Đến năm 2015: 70% số trường phổ thông thực hiện thường xuyên hoạt động thể thao ngoại khóa và đến năm 2020 đạt trên 80%..

 - Đến năm 2015: 40% số trường phổ thông có câu lạc bộ TDTT,  hệ thống cơ sở vật chất đủ hoạt động, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên, thực hiện tốt thể thao ngoại khóa và đến năm 2020 đạt từ 50-55%.     

- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2015 đạt 70%  và đến năm 2020 đạt từ 80-85% tổng số học sinh các cấp, và từ 50-60% số học sinh cấp 2, 3 được phổ cập bơi.

3. Về thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang:          

- Trong quân đội nhân dân:

+ Số cán bộ chiến sỹ kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đến năm 2015 đạt 92% và đến năm 2020 đạt trên 95%.

+ Số đơn vị làm tốt công tác kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức rèn luyện thể thao hàng ngày đến năm 2015 đạt 100%

+ Số cán bộ chiến sỹ biết bơi đến năm 2015 đạt từ 75%-80% ( tối thiểu bơi được 25m); 100% đơn vị cấpTrung đòan, cấp huyện và tương đương có khu sân tập luyện thể thao cơ bản.

- Trong công an nhân dân:

+ Số cán bộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ công an khỏe đến năm 2015 đạt từ 85% - 87% và đến năm 2020 đạt trên 92%

+ Số đơn vị trực thuộc Công an tỉnh có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục, thể thao đến năm 2015 đạt 100%    

4. Về thể thao thành tích cao:     

- Phấn đấu có huy chương vàng và xếp hạng ở khoảng giữa so các tỉnh, thành phố, ngành trong toàn quốc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII (năm 2014). Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII (năm 2018) đạt từ 2 huy chương vàng trở lên và tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng so với Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.    

- Phấn đấu đến năm 2015 đưa đội bóng đá nam của tỉnh lên hạng nhất quốc gia. Hàng năm, các môn võ Teakwondo, Vovinam, Pencatsilat, võ cổ truyền nằm trong tốp 10 đội mạnh ở các giải cấp quốc gia.

- Đóng góp nhiều lượt vận động viên vào các đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia; tập trung đào tạo vận động viên các môn võ thuật, điền kinh để đạt thành tích tốt ở các giải quốc tế và Sea Games.   

 

Trần Vỹ

Print

Số lượt xem (3137)/Bình luận (0)

Comments are only visible to subscribers.