Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG CÁ NHÂN QUỐC GIA NĂM 2023 - TRANH GIẢI YONEX

  Nơi tổ chức: Bắc Giang
  Thời gian: 28/08/2023 đến 02/09/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi:
  Số đội tham gia: 17; Số vận động viên: 125
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Tp Hồ Chí Minh 1   1 2     3 3         1   4 5 1
2 Hà Nội 1 1 2 4                 1 1 2 4 2
3 Bắc Giang     1 1   2   2   1   1   3 1 4 2
4 Lâm Đồng   1   1             1 1   1 1 2 4
5 Bộ Công An             1 1     1 1     2 2 4
6 Quảng Trị                 1     1 1     1 6
7 Thái Bình         1     1         1     1 6
8 Đồng Nai         1     1         1     1 6
  Cộng 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 2 4 5 5 10 20
Không có dữ liệu kỷ lục