Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM CÁC ĐỘI MẠNH 2023

  Nơi tổ chức: Bình Dương
  Thời gian: 07/04/2023 đến 15/04/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 48
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên: 324
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Quân đội   3 5 8 1 7 2 10         1 10 7 18 1
2 Tp Hồ Chí Minh 8 2   10 5 2   7         13 4   17 2
3 Vĩnh Long   3 4 7 2 2 4 8         2 5 8 15 3
4 Cần Thơ 5 1 1 7 5 1   6         10 2 1 13 4
5 Bà Rịa - Vũng Tàu 2   6 8 1 1 1 3         3 1 7 11 5
6 Bình Dương 1   5 6 1   2 3         2   7 9 6
7 Đồng Nai 2 2 1 5 2   1 3         4 2 2 8 7
8 Tây Ninh   1 2 3   1 3 4           2 5 7 8
9 Thanh Hóa     2 2   1 4 5           1 6 7 8
10 Hậu Giang   1 2 3 2 1   3         2 2 2 6 10
11 Hà Nội   2   2 1 1 2 4         1 3 2 6 10
12 Bình Phước   1 4 5     1 1           1 5 6 10
13 Quảng Nam 2 1 1 4   1   1         2 2 1 5 13
14 Bến Tre         1 1 3 5         1 1 3 5 13
15 Yên Bái           2 3 5           2 3 5 13
16 Bình Thuận 1 2   3   1   1         1 3   4 16
17 Quảng Ngãi 1 1 1 3   1   1         1 2 1 4 16
18 Nam Định 1   1 2     1 1         1   2 3 18
19 Tiền Giang   2   2     1 1           2 1 3 18
20 Công an Nhân dân   1   1     2 2           1 2 3 18
21 Ninh Thuận 1 1   2                 1 1   2 21
22 Gia Lai     1 1     1 1             2 2 21
23 Kiên Giang             2 2             2 2 21
24 Bắc Giang         1     1         1     1 24
25 Đồng Tháp         1     1         1     1 24
26 Nghệ An 1     1                 1     1 24
27 Thừa Thiên Huế   1   1                   1   1 24
28 Quảng Ninh             1 1             1 1 24
29 Khánh Hòa     1 1                     1 1 24
30 Hà Giang             1 1             1 1 24
  Cộng 25 25 37 87 23 23 35 81         48 48 72 168
Không có dữ liệu kỷ lục