Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  GIẢI LẶN VÔ ĐỊCH CÁC NHÓM TUỔI QUỐC GIA 2024

  Nơi tổ chức: Tiền Giang
  Thời gian: 27/05/2024 đến 30/05/2024
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 74
  Số đội tham gia: 20; Số vận động viên: 223
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Tp Hồ Chí Minh 9 6 7 22 6 8 8 22   2   2 15 16 15 46 1
2 Hà Nội 2 9 5 16 18 3 6 27     1 1 20 12 12 44 2
3 Đồng Nai 5 4 4 13   7 3 10 1     1 6 11 7 24 3
4 Đà Nẵng 4 6 6 16   4 2 6         4 10 8 22 4
5 TT Tdtt Quoc Phong 5 8 3 4 15 2 2 2 6         10 5 6 21 5
6 Quảng Ninh         3 4 5 12         3 4 5 12 6
7 Thanh Hóa 3 2 1 6 2 2   4 1     1 6 4 1 11 7
8 Quảng Bình   3 3 6   1 1 2           4 4 8 8
9 Long An 4 1 1 6                 4 1 1 6 9
10 Phú Thọ 1 1 2 4     2 2         1 1 4 6 9
11 Thái Bình   1 1 2   2 2 4           3 3 6 9
12 Công an Nhân dân         4     4     1 1 4   1 5 12
13 Tiền Giang   1   1   1 1 2           2 1 3 13
14 Vĩnh Long             3 3             3 3 13
15 Hà Nam         1 1   2         1 1   2 15
16 Hải Phòng         1     1         1     1 16
17 Hải Dương             1 1             1 1 16
18 Tây Ninh     1 1                     1 1 16
  Cộng 36 37 35 108 37 35 36 108 2 2 2 6 75 74 73 222
Môn Nội dung Họ và tên Đoàn Kỷ lục Kết quả KL cũ
Lặn Girls 14-15 200 LC Meter VHCV Luu Ngoc Minh Trang Hà Nội Kỷ lục quốc gia 1:47.61   1:38.44  
Girls 14-15 100 LC Meter VHCV Luu Ngoc Minh Trang Hà Nội Kỷ lục quốc gia 43.60   44.07  
Girls 14-15 400 LC Meter KHI TAI Tran Le Yen Vy Tp Hồ Chí Minh Kỷ lục quốc gia 3:29.05   3:32.16  
Girls 13 & Under 100 LC Meter CVD Tran Phuong Minh Hà Nội Kỷ lục quốc gia 53.88   54.27  
Girls 13 & Under 50 LC Meter CVD Tran Phuong Minh Hà Nội Kỷ lục quốc gia 24.27   25.08  
Girls 13 & Under 50 LC Meter CVD Phi Phuong Thao Hà Nội Kỷ lục quốc gia 24.27   25.08  
Boys 13 & Under 200 LC Meter CVD Hoang Dinh Gia Bao TT Tdtt Quoc Phong 5 Kỷ lục quốc gia 1:54.70   1:55.20  
Boys 13 & Under 400 LC Meter VHCV Hoang Dinh Gia Bao TT Tdtt Quoc Phong 5 Kỷ lục quốc gia 3:44.22   3:46.75  
Girls 14-15 100 LC Meter KHI TAI Tran Bao An Tp Hồ Chí Minh Kỷ lục quốc gia 40.49   42.46  
Girls 14-15 100 LC Meter CVD Do Nguyen Thuy Linh Công an Nhân dân Kỷ lục quốc gia 51.13   51.98  
Girls 14-15 200 LC Meter CVD Do Nguyen Thuy Linh Công an Nhân dân Kỷ lục quốc gia 1:53.94   1:55.78  
Girls 14-15 400 LC Meter CVD Do Nguyen Thuy Linh Công an Nhân dân Kỷ lục quốc gia 4:06.44   4:10.43  
Girls 14-15 50 LC Meter CVD Do Nguyen Thuy Linh Công an Nhân dân Kỷ lục quốc gia 23.44   23.74  
Mixed 4x50 LC Meter VHCV Relay Le Thi Nhung Thanh Hóa Kỷ lục quốc gia 1:11.78   1:12.28  
Girls 14-15 50 LC Meter VHCV Le Thi Nhung Thanh Hóa Kỷ lục quốc gia 19.23   19.69  
Girls 14-15 50 LC Meter NIN THO Le Thi Nhung Thanh Hóa Kỷ lục quốc gia 17.71   18.07  
Girls 13 & Under 200 LC Meter CVD Nguyen Thanh Ngoc TT Tdtt Quoc Phong 5 Kỷ lục quốc gia 1:58.54   2:00.79  
Girls 13 & Under 400 LC Meter CVD Nguyen Thanh Ngoc TT Tdtt Quoc Phong 5 Kỷ lục quốc gia 4:10.60   4:17.36  
Mixed 4x50 LC Meter VHCV Relay Le Khuong Duy Thanh Hóa Kỷ lục quốc gia 1:11.78   1:12.28  
Boys 13 & Under 400 LC Meter CVD Doan Vu Tien Van TT Tdtt Quoc Phong 5 Kỷ lục quốc gia 4:06.86   4:07.27  
Girls 14-15 1500 LC Meter VHCV Nguyen Thi Thanh Thi Quảng Ninh Kỷ lục quốc gia 14:28.61   14:30.95  
Girls 14-15 800 LC Meter VHCV Nguyen Thi Thanh Thi Quảng Ninh Kỷ lục quốc gia 7:26.49   7:26.96  
Girls 14-15 400 LC Meter VHCV Nguyen Thi Thanh Thi Quảng Ninh Kỷ lục quốc gia 3:32.46   3:34.60  
Mixed 4x50 LC Meter VHCV Relay Vu Luu Bao Ngoc Thanh Hóa Kỷ lục quốc gia 1:11.78   1:12.28  
Mixed 4x50 LC Meter VHCV Relay Nguyen Phi Ha Thanh Hóa Kỷ lục quốc gia 1:11.78   1:12.28